گروه بازرگاني فرهاد با بيش از 35 سال تجربه در زمينه بازرگاني خارجي و ساختمان، با استفاده از امکانات وسيع و مديراني کارآزموده همچنان در سطح کشور به فعاليت خود ادامه داده و آماده همکاري اقتصادي با صاحبان سرمايه و انديشه در اين بخش ها مي باشد.

وب سایت : http://www.farhadmehr.com/