مديريت محترم صنايع لبني پگاه  با اهداي محصولات لبني خود ، جهت تکميل سبدهاي غذائي مددجويان تحت پوشش ا موسسه را حمايت مي کنند

شرکت صنايع شير ايران، در زمينه سرمايه‌گذاري، سرمايه‌پذيري، تحقيق، توليد، فرآوري و بسته‌بندي، توزيع، واردات و صادرات شير و فرآورده‌هاي شيري و ساير فرآورده‌هاي غذايي مورد مصرف در سفره خانوار؛ جهت سلامتي مردم کشورمان و ساير کشورهاي جهان و همچنين افزايش سرانه مصرف کشور در اين خصوص فعاليت مي‌نمايد و همواره تلاش خواهد نمود که با تکيه بر کارکنان خلاق و آموزش ديده، با استفاده از فن‌آوري‌هاي پيشرفته و توليد فرآورده‌هايي منطبق با استانداردهاي ملي و بين المللي کيفي با رعايت قوانين زيست محيطي ، بيشترين سهم بازار در شير و فرآورده‌هاي شيري کشور و همچنين سهم روزافزوني از بازار شير و فرآورده‌هاي شيري جهان را به خود اختصاص دهد.

وب سایت : http://www.irandairy.ir