مؤسس:            حاج قاسم فرهاد

شماره ثبت:       27489

شناسه ملي:       10320546240

نام کامل مؤسسه:       مؤسسه خيريه نيکوکاري حاج قاسم فرهاد

موسس

آقاي حاج قاسم‌ فرهاد پس از ساليان چند خدمت و کار و تلاش در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري تصميم گرفت براي اجراي هدف بلند خود که از دوران نوجواني در فکر و انديشه آن بود براي رضاي خداوند به انجام تکاليف مذهبي و ديني بپردازد لذا دستگيري و کمک به افراد و خانواده‌هاي نيازمند و بي‌سرپرست را وجه همت خود قرار داد و براي تحقق اين هدف مقدس و بزرگ مؤسسه‌اي خيريه و نيکوکاري تحت عنوان مؤسسه خيريه نيکوکاري حاج قاسم فرهاد، را شخصاً به عنوان مؤسس ايجاد نمود و با تشکيل هيأت امناء و هيئت مديره‌اي از بستگان و افراد مورد وثوق خود و اخذ مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح نسبت به تدوين اساسنامه قانوني و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري اقدام نمود.

براي آن که اين امر خداپسندانه به شکل صحيح و علمي انجام پذيرد افرادي متدين، تحصيل‌کرده و باتجربه در حوزه خدمات اجتماعي را دعوت به خدمت کرد و افراد علمي و متدين و کارشناس خبره را براي ارائه نظرات مشاوره‌اي و برنامه‌ريزي و هدايت برنامه‌ها مطابق اساسنامه دعوت به همکاري نمود و براي تأمين اعتبار و بودجه لازم ابتداء از خود شروع نمود انشاءا... که اهل خير نيز به اين مؤسسه بپيوندند و ياري نمايند