اين بازارچه در اسفند سال 94 در منطقه 3 تهران به مناسبت فرارسيدن عيد باستاني نوروز برگزار گرديد که از استقبال کم نظير اهالي اين منطقه بر خوردار گرديد