اطلاعيه پذيرش عضو در شبکه ملي خيريه هاي حامي ايتام شبکه ملي خيريه هاي حامي ايتام                                               

شماره ثبت:۴۱۲۶۳

اطلاعيه

پذيرش عضو در شبکه ملي خيريه هاي حامي ايتام

به استحضار مي رساند

شبکه ملي خيريه هاي حامي ايتام با اخذ پروانه فعاليت از وزارت کشور و شماره ثبت ۴۱۲۶۳ به عنوان شبکه اي ملي با ماموريت((همگرائي و هم افزائي موسسات در راستاي حمايت و توانمند سازي فرزندان در درون خانواده هاي آنان و توسعه فرهنگ خير خواهي در کشور)) تاسيس گرديده است و با تشکيل هيات مديره، تعيين مدير عامل و انجام فرايند هاي قانوني ديگر فعاليت  خود را شروع نموده است .

اين شبکه موسسات خيريه را که در موضوع حمايت از ايتام خدماتي ارائه مي نمايند دعوت به همکاري مي نمايد. در صورت تمايل به عضويت در اين شبکه خواهشمند است فرم عضويت پيوست را تکميل نموده و به شماره ۸۸۵۴۰۷۱۸-۰۲۱  فاکس فرمائيد.

 

محمدعلي هادي                         

مدير عامل