بديهي است هر موسسه براي استواري در هدف اوليه خود و همچنين عدم انحراف از مسير اصلي خود هدف يا اهدافي را به عنوان فرض تبيين و تکليف مي نمايد و با مکتوب نمودن آن سعي در حفظ رويه خود مي دارد.

به همين منظور نيز موسسه خيريه فرهاد براي تسهيل انجام امور اقدام به مکتوب نمودن اهداف خود نموده است که در زير بدان ها اشاره گرديده است

اهداف موسسه خيريه فرهاد

1- انجام مطلق خيرات و مبرات و فعاليت‌هاي نيکوکاري و باقيات و صالحات
2- عطا و خير و دهش به نيازمندان و مستمندان از جمله زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست
3- هر گونه عطا و کمک به دانش‌آموزان، دانشجويان و دانش‌پژوهان نيازمند و مستمند
4- کمک به ساخت يا توسعه درمانگاه‌هاي خيريه و عام‌المنفعه
5- کمک به بيماران صعب‌العلاج و بيماران خاص نيازمند.
6- کمک به دختران و پسران در شرف ازدواج نيازمند

هدف اصلي

با عنايت به اين که يکي از بيماريهاي خاص که بسياري از مردم جامعه ما بدان مبتلا ميباشند بيماري سرطان مي باشد و زنان بي سرپرست نيز تعداد بالائي از جمعيت کشور را شامل مي شوند که اکثرا نيازمند ميباشند

 کمک به زنان بي سر پرست نيازمند سرطاني

بعنوان اولويت اول موسسه خيريه فرهاد وهدف اصلي آن انتخاب گرديد.

 سياست اصلي موسسه

  موسسه خيريه فرهاد مشارکت همه اعضاء وعلاقمندان به خدمات انسان دوستانه را ارج ميگذارد و از نظرات آنان براي اداره موسسه وشيوه هاي خدمت رساني به جامعه هدف استقبال مي نمايد و سپاس ميگذارد وهمگان را به مشارکت وهمکاري در اين امر خدا پسندانه دعوت مينمايد. 

جامعه هدف

جامعه هدف و گروه‌هاي خدمت‌گيرنده شامل موارد زير مي‌باشد.

1- زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست
2- دانش‌آموزان و دانشجويان و دانش‌پژوهان نيازمند
3- بيماران صعب‌العلاج و بيماران خاص نيازمند
4- دختران و پسران نيازمند در شرف ازدواج
تبصره:
در مورد نيازمندي‌هاي ويژه و افراد متقاضي دريافت کمک خاص براساس تصميم هيأت مديره اقدام مي‌شود.
نکته:
براي ارائه خدمات به هر يک از اين گروه دستورالعمل جداگانه تنظيم و بعد از تصويب هيأت مديره اجراء خواهد شد.

شناسايي جامعه هدف و خدمت گيرندگان

جامعه هدف و افراد نيازمند واجد شرايط از يکي از روش‌هاي زير شناسايي يا معرفي مي‌شوند:

1- معرفي توسط اعضاء هيأت مؤسس و هيأت مديره
2- معرفي توسط روحانيون و ائمه جمعه و جماعات
3- معرفي توسط مؤسسات خدمات اجتماعي کشور
4- مراجعه حضوري افراد جامعه هدف
5- معرفي توسط افراد مورد وثوق مؤسسه

6- معرفي توسط بيمارستان ها و درمانگاه هاي مرتبط با سرطان

7- معرفي توسط بنياد بيماري هاي خاص

8- معرفي توسط ساير مؤسسات خيريه