در زير به سياست ها و زيمينه هاي فعاليت موسسه خيريه فرهاد اشاره گرديده است

سياست‌ها و اصول کار

موارد زير به عنوان سياست و اصول کار رعايت مي‌شود.

1- انجام همه امور و فعاليت‌ها فقط براي رضاي خداوند بزرگ و مهربان
2- توجه به توانمند‌سازي و خودکفائي جامعه هدف مؤسسه
3- پرهيز از اقدامات و مساعدت‌هايي که جنبه مسکن دارد و به توانمندي جامعه هدف کمک نمي‌کند.
4- انجام مشاوره با خبرگان و متخصصان آگاه و خيرانديش براي پيشبرد امور مؤسسه
5- ايجاد ارتباط و همکاري با مسئولين وزارت فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ...
6- پرهيز از ورود به اموري که مؤسسه را با گرفتاري‌ها و بوروکراسي اداري مواجه مي‌سازد.
7- تأمين امکانات و مساعدت براي برگزاري مراسم عزاداري و برپائي اعياد و بزرگداشت، مراسم و مناسبت‌هاي ديني، مذهبي و فرهنگي
8- مراوده و ارتباط صحيح با صالحان حکومتي از سر صدق و تقوا براي رضاي خداوند
9- مساعدت به جوانان نيازمند با استعداد
10- کوشش جهت فراهم نمودن و دستيابي جوانان نيازمند به اشتغال و کار مناسب
11- مساعدت به بيماران نيازمند و مستحق
12- در حداقل نگهداشتن هزينه‌هاي اداري

زمينه‌ها و حوزه‌هاي فعاليت مؤسسه

1- ارائه خدمات مشاوره حضوري و تلفني

2-ارائه خدمات مددکاري اجتماعي در مؤسسه و منازل

3-توجه به حوزه بيماري‌ها و درمانگري

4-کوشش جهت ايجاد شغل ماندگار براي اشخاص نيازمند

5-مساعدت به محصلين نيازمند مستعد تا پايان تحصيلات

6-ارائه مساعدت و کوشش به منظور تعليم و تربيت نوجوانان و جوانان مستحق و نيازمند براي تزکيه و تقويت روحي و رواني آنان با فراهم نمودن محيط شاد و مفرح

7-ايجاد مأمني شايسته براي حمايت از نخبگان و برگزيدگان مراکز و مجامع علمي و تحقيقاتي کشور